Polish Belarusian Czech Dutch English Estonian French German Hungarian Irish Italian Latvian Lithuanian Portuguese Russian Spanish Swedish Ukrainian

Email

Polecamy Aktualności Targowe Biznes Tagi: Instytut Ochrony Roślin | Instytut Ochrony Roślin, Poznań | targi Kategoria: rolnictwo, ogrodnictwo, leśnictwo 13.07.2017 Agnieszka Matczyńska

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Logo_IOR-PIB_logotypInstytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy
ul. Władysława Węgorka 20,
60-318 Poznań
www.ior.poznan.pl

Państwowa jednostka naukowo-badawcza, której historia sięga 1951 r. W jej skład wchodzi 9 zakładów naukowych, Klinika Chorób Roślin, Bank Patogenów Roślin i Badania ich Bioróżnorodności, Centrum Badania Organizmów Kwarantannowych, Inwazyjnych i Genetycznie Zmodyfikowanych, Zakład Badania Środków Ochrony Roślin, Zakład Ekspertyz i Opinii o Środkach Ochrony Roślin, Zakład Transferu Wiedzy i Innowacji oraz zespoły, pracownie i laboratoria badawcze, w tym akredytowane. W Sośnicowicach zlokalizowany jest Oddział Instytutu.

101_1720W Białymstoku, Toruniu i Rzeszowie znajdują się Terenowe Stacje Doświadczalne, a w Winnej Górze k. Środy Wielkopolskiej – Polowa Stacja Doświadczalna i Rolniczy Zakład Doświadczalny.

 

W Instytucie świadczone jest poradnictwo w zakresie ochrony roślin, w tym:

► sygnalizacja występowania, identyfikacja i zwalczanie chorób, szkodników i chwastów roślin rolniczych,

► udostępnianie wykazu środków ochrony roślin stosowanych w rolnictwie ekologicznym,

► ocena wpływu środków ochrony roślin na owady zapylające.

Ponadto świadczone są bezpłatne i odpłatne usługi, w szczególności:

DSC04053_budynek_m► badanie skuteczności działania środków ochrony roślin zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Eksperymentalnej (GEP),

► badanie skuteczności działania środków do dezynfekcji,

► badanie jakości środków ochrony roślin zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej (GLP),

► badanie oryginalności środków ochrony roślin w podejrzeniach o fałszerstwa,

► oznaczanie pozostałości środków ochrony roślin w materiale roślinnym (roślinach rolniczych, owocach, warzywach, ziołach), w żywności, paszach, w glebie i wodzie,

► oznaczanie pozostałości środków ochrony roślin w zatrutych pszczołach,

► oznaczanie zawartości metali ciężkich (arsenu, kadmu, miedzi, niklu, ołowiu, cynku), w glebie, materiale roślinnym i w paszach,

► identyfikację agrofagów roślin rolniczych, warzywnych i produktów magazynowanych,

► sprzedaż izolatów patogenów roślin (grzybów i bakterii) znajdujących się w „Kolekcji Mikroorganizmów Patogenicznych dla Roślin IOR – PIB”,

► wykonywanie zdjęć materiału biologicznego i chemicznego za pomocą mikroskopu transmisyjnego (TEM) i skaningowego (SEM).

 


Dodaj komentarz


Kod antysapmowy
Odśwież

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
Tygi.pl - informacje, ciekawostki, porady