Polish Belarusian Czech Dutch English Estonian French German Hungarian Irish Italian Latvian Lithuanian Portuguese Russian Spanish Swedish Ukrainian

Email

Kategoria: Rozmowy o targach 20.10.2008

Relacje pracodawca-pracownik miarą sukcesu firmy!

O "Standardzie Zarządzania Kapitałem Ludzkim Zatrudnienie Fair Play", z Pauliną Bednarz z Instytutu Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym, rozmawia Agnieszka Matczyńska

Czy w dobie gospodarki rynkowej i tak ogromnej konkurencji na rynku jest miejsce na dbanie o właściwe relacje pracodawców z pracownikami?

Oczywiście, że tak! Dbanie o właściwe relacje z pracownikami powinno być priorytetowym zadaniem w strategii każdej firmy. To przecież pracownicy realizują cele i zadania przedsiębiorstwa. Oni też de facto tworzą firmę, budują relacje z klientami i kontrahentami, a więc tworzą jej wizerunek. Właśnie od tego w jaki sposób pracownicy wykonują powierzone im obowiązki, zależy też pozycja danej organizacji. Tym bardziej obecnie, kiedy gospodarka rozwija się tak dynamicznie a konkurencja na rynku staje się coraz większa, hasło iż to „ludzie są najcenniejszym zasobem firmy”, nabiera ogromnego znaczenia. Coraz więcej przedsiębiorców zdaje sobie sprawę z tego, że o wynikach finansowych ich firm decyduje nie tylko kapitał czy zaawansowane technologie, ale przede wszystkim właściwie przygotowany, ukierunkowany i usatysfakcjonowany zespół pracowników. Stworzenie takich zespołów wymaga wielu nakładów pracy ze strony kierownictwa organizacji zarówno pod względem formalnym, jak i nieformalnym. Należy pamiętać, że w każdej organizacji oprócz zależności formalnych istnieją też więzi nieformalne, które niezwykle trudno jest kontrolować i sterować. Więzi te jednak są w pewnym stopniu wypadkową relacji, jakie układamy sobie na płaszczyźnie naszych kontaktów formalnych. Dlatego budując zespół, zawsze należy rozpocząć od budowy systemów i procesów wspierających tzw. „dobre formalne zarządzanie”. Mówiąc o takim zarządzaniu mamy na myśli przede wszystkim: stworzenie przejrzystych metod rekrutacji oraz możliwości ciągłego rozwoju zawodowego pracowników, stosowanie obiektywnego systemu oceniania pracy poszczególnych pracowników, a na jego bazie zbudowanie sprawiedliwego systemu motywacyjnego, który rozróżnia i wartościuje wszystkich pracowników w zależności od nakładów ich pracy i indywidualnych osiągnięć. Kiedy pracowaliśmy nad projektem docierały do nas sygnały od przedsiębiorców, iż często ze względu na nadmiar obowiązków, nie są w stanie zająć się tak wieloma aspektami dotyczącymi relacji pracodawca-pracownik. Dlatego właśnie zdecydowaliśmy się na stworzenie czegoś co nazywamy zestawem zaleceń i rekomendacji, dzięki któremu pracodawca może w sposób całościowy uregulować relacje z pracownikami.

No właśnie, Instytut realizuje projekt pod nazwą „Zatrudnienie Fair Play. Promocja kultury przedsiębiorczości i etyki rynku pracy". Jakie są założenia tego projektu?

Głównym naszym celem przy realizacji projektu "Zatrudnienie Fair Play", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego a realizowanego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL, było wypracowanie, wdrożenie i promocja najlepszych praktyk i zasad uczciwego zatrudniania wspierających ograniczenie dyskryminacji na rynku pracy, stwarzania godziwych relacji i warunków pracy oraz podniesienie świadomości pracodawców w zakresie szeroko pojętej etyki we wzajemnych relacjach pracodawca-pracownik. Na podstawie dotychczasowych doświadczeń możemy bez obaw stwierdzić, że firmy stosujące uczciwe i rzetelne zasady zatrudnienia, uzyskują lepsze rezultaty ekonomiczne niż przedsiębiorstwa oparte na prostej eksploatacji kapitału ludzkiego. Dlatego też, realizując projekt mieliśmy na uwadze potrzebę, a nawet konieczność zainteresowania przedsiębiorców poprawą kultury zatrudnienia i społeczną odpowiedzialnością biznesu w zakresie relacji z pracownikami.

W ramach projektu stworzyliście Państwo standard „Zatrudnienie Fair Play”. Czym jest standard?

Standard "Zatrudnienie Fair Play" jest systemem zarządzania wypracowanym w oparciu
o doświadczenia zarówno polskie jak i zagraniczne. Z jednej strony usprawnia zarządzanie wewnątrz organizacji, z drugiej zapewnia przestrzeganie zasady równych szans i niedyskryminacji w zatrudnieniu. Dzięki wdrożeniu standardu firma jest w stanie zbudować krótko i długookresowe strategie swej działalności w oparciu o efektywne wykorzystanie potencjału ludzkiego.

Czy w każdej firmie może taki standard zostać wdrożony?

Standard „Zatrudnienie Fair Play” może być wprowadzony we wszystkich organizacjach,
w których zachodzą relacje pracodawca-pracownik, bez względu na ich branżę czy wielkość. Standard przeznaczony jest nie tylko dla tych, którzy poszukują innowacyjnych rozwiązań i sposobów na unowocześnienie i usprawnienie swoich organizacji, ale również dla tych wszystkich którym bliskie są sprawy pracowników. Standard bowiem to idealne narzędzie dla wszystkich przedsiębiorców czy pracodawców, którzy chcą właściwie ułożyć sobie relacje z pracownikami.

Jakie obszary reguluje standard?

Standard to 15 podstawowych procesów, wchodzących w skład ogólnej polityki zatrudnienia. Są to między innymi takie obszary jak: metody rekrutacji oraz adaptacji nowych pracowników, budowanie ścieżki rozwoju zawodowego, system oceny pracownika, sposoby motywowania pracowników, zasady wynagradzania czy rozwiązywanie konfliktów w zespole.


Skąd wiadomo, że wdrożenie standardu przyniesie przewidywane korzyści? Czy są firmy, które taki standard już wdrożyły.

Tak. W 2007 roku, w ramach pilotażowych wdrożeń standard został wprowadzony w 8 małych i średnich firmach z terenu całej Polski. Z relacji przedsiębiorców, którzy zdecydowali się na pilotażowe wdrożenie standardu wynika, że stosowanie rozwiązań zalecanych w standardzie, przynosi firmie wymierne korzyści.

W takim razie gdzie powinny się zgłaszać firmy, które są zainteresowane wdrożeniem standardu w swojej firmie?

Wszystkie informacje dotyczące projektu można znaleźć na naszej stronie internetowej www.praca.fairplay.pl, a także w biurze projektu: Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym, ul. Trębacka 4; 00-074 Warszawa; tel: 022 630 98 01-03; fax: 022 826 25 96; e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

Rozmawiała Agnieszka Matczyńska
kwiecień 2008


Dodaj komentarz


Kod antysapmowy
Odśwież

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
Tygi.pl - informacje, ciekawostki, porady