Polish Belarusian Czech Dutch English Estonian French German Hungarian Irish Italian Latvian Lithuanian Portuguese Russian Spanish Swedish Ukrainian

Email

Kategoria: Rozmowy o targach 24.10.2008

Targi Brneńskie centrum targowym Europy Środkowej

Rozmowa z Dyrektorem Generalnym Veletrhy Brno, panem Jiřm Škrlou

Targi Brneńskie obchodzą w tym roku 80 – lecie istnienia. Dużo zmieniło się od momentu powstania do dziś?

Początki działalności wystawienniczej w Brnie w postaci, jaka jest dziś dla targów charakterystyczna, wiążą się z Wystawą Kultury Współczesnej, która miała miejsce w Czechosłowacji w roku 1928. To właśnie z tej okazji 80 lat temu otwarto w Brnie nowe Centrum Wystawiennicze, gdzie do dnia dzisiejszego organizowane są targi i gdzie znajduje się siedziba spółki Veletrhy Brno. Historia międzynarodowych targów brneńskich rozpoczyna się w 1959 r. Wtedy to odbyła się pierwsza edycja Międzynarodowych Targów Maszynowych. W tym roku właśnie obchodzimy ich jubileuszową, 50. edycję. Dzięki bogatemu portfolio, którego zawartość tworzy dziś 50 międzynarodowych wystaw specjalistycznych, Targi Brneńskie traktowane są jako centrum targowe Europy Środkowej.

Jakie są aktualne wyniki najważniejszych parametrów wystawienniczych Targów Brneńskich?

Pozycję lidera wśród naszych wystaw wciąż utrzymują Targi Maszynowe MSV. Ale od kilku lat skutecznie konkurują z nimi Targi Budowlane. Międzynarodowym prestiżem cieszą się odbywające się naprzemiennie Targi Samochodowe Autotec i Autosalon, Targi Spożywcze Salima, wystawa techniki rolniczej Techagro oraz Idet. Należy jednak pamiętać, że same parametry, ilość wynajętej powierzchni czy liczba uczestników nie zawsze stanowią kryterium świadczące o pozycji czy sukcesie danej imprezy. Wiele targów ma charakter międzynarodowy, ale limitem jest wielkość danej branży na rynku.
Do branż perspektywicznych, cieszących się największym powodzeniem, zaliczyć należy sektor technologii i maszyn. Spadek natomiast wykazują imprezy skierowane nie do specjalistów branżowych, a do masowego odbiorcy, jak np. wystawy artykułów użytkowych.

Jak wyniki spółki Veletrhy Brno mają się do całego polskiego rynku targowego?

Pozycja naszej firmy na rynku targowym Europy Środkowej jest stabilna, a udział w nim waha się w granicach 30 proc.- w zestawieniu organizatorów, których roczna sprzedaż utrzymuje się na poziomie ponad 50 tys. m² powierzchni wystawienniczej. Porównanie dotyczy oczywiście organizatorów targów w środkowej części Europy, wśród których za jednego z najważniejszych „graczy” uważamy firmę prowadzoną przez naszych kolegów z Poznania. Jesteśmy zdecydowani dołożyć wszelkich starań, by utrzymać obecną pozycję lidera przemysłu targowego na rynku środkowoeuropejskim, jak również stopniowo tą pozycję wzmacniać.

Jaką pozycję zajmują Targi Brneńskie na czeskim rynku targowym, a jaką wśród organizatorów targów w Europie Środkowej?

W 2007 r. w kalendarzu Targów Brneńskich znalazło się łącznie 51 projektów targowych, z czego 24 to wiodące wystawy w Europie Środkowej, zaś 43 imprezy zajmują pozycję lidera na rynku czeskim. Należy dodać, że Veletrhy Brno są w Czechach jedynym organizatorem targów, który w ciągu ostatnich lat wynajmował rocznie ok. 450 tys. m² powierzchni wystawienniczej. W roku 2007 zaś wynajęliśmy ponad 460 tys. m². Takich wyników nie osiąga żadna czeska spółka targowa, ani też żadna środkowoeuropejska.
Jeśli chodzi o pozycję Targów Brneńskich w Europie Środkowej, to według standardów UFI aż 42 z 51 naszych imprez targowych mają międzynarodowy charakter. Oznacza to, że targi w Brnie są wydarzeniem mającym istotne znaczenie dla rynku środkowoeuropejskiego, jak również dla rynków wschodnich. Pozostałe targi mają charakter regionalny, ale udział w nich biorą międzynarodowe firmy. Chcę też podkreślić, że nasza spółka jako jedyna w Czechach prowadzi audyt statystyk dotyczących liczby gości zagranicznych. Inni organizatorzy nie dysponują takimi danymi.

Czy polscy przedsiębiorcy chętnie uczestniczą w brneńskich targach?

Jak wynika z danych statystycznych, polscy wystawcy wynajmują u nas rocznie powierzchnię wystawienniczą w przedziale od 5 do 6 tys. m², przy czym w ciągu ostatnich 3 lat notowany jest lekki spadek. Jednym z powodów może być to, że polskie firmy po prostu szybko znajdują na czeskim rynku partnera i nie są już zainteresowane udziałem w kolejnej edycji targów – oznacza to, że targi spełniły swoje zadanie. Spadek wynikać może również z aktualnej sytuacji w polskiej gospodarce. Niewykluczone też, że wpływ ma i wstrzymanie dotacji rządowych dla firm, które chcą uczestniczyć w targach.

Jakie korzyści płyną z uczestnictwa w brneńskich targach?

Jeśli zgodzimy się z tezą, że targi są dla firm istotnym narzędziem marketingowym, można stwierdzić wówczas, że polskie firmy zainteresowane są targami z punktu widzenia wymiany handlowej. Jedni poszukują nowych rynków zbytu, potencjalnych dostawców, partnerów czy kooperantów, inni zamierzają zaistnieć na czeskim rynku jako inwestorzy i udział w targach traktują jako pierwszy krok. Pozostali przyjeżdżają sondować nasz rynek i porównywać swoją produkcję z konkurencją. Właśnie dzięki targom w Brnie można takie kontakty handlowe nawiązać, jak i uzyskać informacje – na większości imprez obecni są specjaliści, dysponujący pełną wiedzą o sytuacji w swojej branży, jak i o najnowszych osiągnięciach w danym sektorze.

Które targi wzbudzają największe zainteresowanie wśród polskich przedsiębiorców?

Od lat największym zainteresowaniem polskich wystawców cieszy się wiosenna i jesienna edycja Międzynarodowych Targów Mody Styl/Kabo. Na drugim miejscu znajdują się kwietniowe Targi Budowlane, a w dalszej kolejności organizowane w cyklu dwuletnim Targi Pojazdów Użytkowych Autotec, które odbędą się w tym roku między 4 a 8 czerwca, oraz nasza największa impreza – Międzynarodowe Targi Maszynowe MSV obchodzące w tym roku swoje 50-lecie. Na naszym rynku w branżach, które są prezentowane na wymienionych przeze mnie targach, polskie firmy mają już silną pozycję, stanowią grupę konkurencyjnych producentów oferujących atrakcyjne ceny towaru i usług.
.

Jaki cel przyświeca Targom Brneńskim?

Jak wiadomo, proces globalizacji postępuje, co niewątpliwie wpływa i na przemysł wystawienniczy. Firma Veletrhy Brno funkcjonuje na rynku europejskim i w ramach tego rynku naszą działalność kierujemy przede wszystkim na region Europy Środkowej. Dlatego też bacznie obserwujemy zachodzące zmiany, by odpowiednio wcześnie na nie reagować. Targi reprezentują dziś wyjątkowo wysoki poziom, a oczekiwania wystawców i zwiedzających nieustannie rosną. Planujemy w przyszłości zadbać o to, by rósł nasz potencjał oraz byśmy nadal mogli jak najlepiej pełnić rolę pośrednika w międzynarodowej wymianie handlowej. Przede wszystkim musimy mieć w ofercie usługi kompleksowe, jeśli chodzi o marketing i zbyt. Dlatego właśnie szczególny nacisk położony jest na wzbogacanie oferty. Coraz większą popularnością cieszą się np. połączenia targów z kongresami. Targi podejmują się też roli realizatora business-matching pomiędzy wystawcami a odwiedzającymi, zapewniając jeszcze bardziej efektywne spędzanie czasu na targach. Rośnie również znaczenie kontaktów on-line, które utrzymywane są przez cały rok, a nie tylko w okresie trwania targów. Głównym naszym celem nadal jednak pozostaje umacnianie międzynarodowego charakteru imprez targowych.

Dziękuję za rozmowę

Rozmawiała Agnieszka Matczyńska


Dodaj komentarz


Kod antysapmowy
Odśwież

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
Tygi.pl - informacje, ciekawostki, porady