Polish Belarusian Czech Dutch English Estonian French German Hungarian Irish Italian Latvian Lithuanian Portuguese Russian Spanish Swedish Ukrainian

Email

Kategoria: Expovortal 20.04.2011

Regulamin

§ 1. Postanowienia ogólne

1.1 Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z portalu Expovortal.com - Dziennik Targowy.

1.2 Każdy Użytkownik jest zobowiązany z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z portalu, do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

§2 Definicje

2.1 Użytkownik - jest to każda osoba korzystająca w jakikolwiek sposób z portalu (m.in. przegląda, czyta lub wprowadza jakiekolwiek Wpisy czy Teksty).

2.2 Wydawca i Administrator - Expovortal.com - Dziennik Targowy, ul. Naramowicka 217B/47, 61-611 Poznań, tel. 61-664-70-80, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

2.3 Profile - są to dane osób rejestrujących się na EventMapa.pl

2.4 Wpisy - są to wizytówki Podmiotów dodających wpis firmy do działu Serwis Targowy.

2.5 Teksty - blogi eksperckie.

2.6 Newsletter - elektroniczna forma biuletynu. Czasopismo rozsyłane za pomocą poczty elektronicznej do Użytkowników, którzy wyrazili chęć jego otrzymywania.

2.7 Mailing Informacyjny - to nowoczesny sposób skutecznego dotarcia do szerokiego grona zarejestrowanych użytkowników Expovortal.com - Dziennik Targowy za pomocą poczty elektronicznej. Usługa ta daje szerokie pole do informowania o nowościach i wydarzeniach w branży lub o Ofertach zarejestrowanych Podmiotów.

§ 3. Warunki zawierania i rozwiązywania umów

3.1 Poprzez wypełnienie formularza rejestracji Użytkownik zawiera z Administratorem umowę o uczestnictwie w Expovortal.com

3.2 Wpisując swój adres e-mail na stronie portalu Użytkownik zawiera z Administratorem umowę o subskrypcji Newsletterów.

3.3 Wpisując swój adres e-mail na stronie portalu Użytkownik zawiera z Administratorem umowę o subskrypcji Mailingu Informacyjnego.

3.4 Rozwiązanie umów następuje z chwilą wyrejestrowania Użytkownika z Wortalu lub wypisania się z wybranych list subskrypcji.

§4. Zasady korzystania z Wortalu

4.1 Uprawnienie do jednostronnego decydowania o zawartości portalu Expovortal.com, dokonywania w nim zmianach i modyfikacji, bez konieczności uprzedzania Użytkowników, służy wyłącznie Administratorowi.

4.2 Wszelkich zmian w swoim Profilu oraz Wpisie (wizytówce) Użytkownik dokonuje samodzielnie przy użyciu udostępnionych mu "narzędzi". W przypadku Tekstów ich zamieszczanie i aktualizacja wymaga zatwierdzenia przez Administratora.

4.3 Zabronione jest zamieszczanie Profili, Wpisów oraz Tekstów czy Reklam niezgodnych z prawem, zawierających treści pornograficzne, naruszających prawa autorskie lub sprzecznych z zasadami uczciwej konkurencji. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia publikacji, które naruszą wymienione wyżej prawa.

4.4 Portal Expovortal.com zastrzega sobie, iż:

  • Nie bierze udziału w jakichkolwiek transakcjach dokonywanych przez Użytkowników portalu.
  • Nie ponosi odpowiedzialności za treść Profili, Wpisów oraz Tekstów czy Reklam zamieszczanych przez Użytkowników w portalu.
  • Nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku kontaktu między Użytkownikami.
  • Nie może w pełni uwiarygodnić Osób/Firm korzystających z portalu.
  • Nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu Wortalu powstałe w wyniku działania "siły wyższej" (np. pożar, powódź, awaria sprzętu, itp.)

4.5 Użytkownik wyraża zgodę na:

  • Otrzymywanie e-mailem, faxem i sms-em informacji na temat nowości na Expovortal.com
  • Otrzymywanie informacji reklamowych od Expovortal.com zgodnie z Ustawą z dnia 18.07.2002r. Dz. U. nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"
  • Przetwarzanie przez Expovortal.com jego danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (Dz. U. nr 133, poz. 883).

§ 5. Zawartość Portalu

5.1 Kategorie i Podkategorie - Jest to klasyfikacja i podział całego obszaru na Expovortal.com pozwalający użytkownikom i internautom możliwie szybko dotrzeć do interesujących ich treści. Podział na Kategorie i Podkategorie jest podziałem otwartym.

5.2 Redaktorzy - są to osoby, którym na podstawie zawartej umowy o współpracy z Expovortal.com Administrator portalu przyznał prawo do zamieszczania i redagowania Tekstów w module „Blogi eksperckie".

5.3 Kalendarz targów - tu znajdują się terminy wszelkich istotnych, targów i wystaw w Polsce i na świecie z krótkimi opisami na ten temat.

5.4 Serwis targowy - zawiera dane kontaktowe oraz oferty zarejestrowanych w Expovortal.com Podmiotów.

5.6 Wywiady - są to rozmowy redaktorów z osobami związanymi z targami.

5.7 Komentarze

* Użytkownicy mają również prawo wyrażenia komentarzy (pozytywnych i negatywnych) na temat usług świadczonych przez zarejestrowane na Expovortal.com Podmioty z branży.

* Na negatywne opinie podmiot oceniany ma prawo zamieszczenia odpowiedzi w formie jednorazowej riposty.

* Administrator portalu zastrzega sobie prawo kontroli poziomu dyskusji pod względem merytorycznym i formalnym. W skrajnych wypadkach opinie niezgodne z prawdą, z regulaminem lub dobrymi obyczajami nie będą publikowane.

* Kontakt ocenianego podmiotu i opiniodawcy będzie się odbywał wyłącznie poprzez Expovortal.com, który jest w tym wypadku gwarantem ochrony danych adresowych, chyba że strony zdecydują inaczej.

§ 6. Własność intelektualna

6.1 Użytkownik może zamieszczać Teksty jedynie pod warunkiem przysługiwania mu wszelkich praw niezbędnych do zgodnej z prawem ich eksploatacji. W przypadku zamieszczenia Tekstów nie spełniających tych warunków wyłącznie Użytkownik jest odpowiedzialny za zaspokojenie roszczeń osób trzecich wynikających z naruszenia praw o których mowa powyżej.

6.2 W momencie zamieszczenia Teksu, Użytkownik udziela Administratorowi bezterminowej licencji na korzystanie z wprowadzonych przez siebie treści.

6.3 Administrator ma prawo bezterminowo dystrybuować i wykorzystywać Teksty zamieszczone przez Użytkownika w Serwisie w dowolny sposób.

6.4 Użytkownicy portalu zobowiązują się do wykorzystywania wszelkich prezentowanych w nim treści wyłącznie w zakresie własnego osobistego użytku. Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie tych treści do innych celów, w tym komercyjnych, wymaga uprzedniej pisemnej zgody Administratora lub uprawnionego podmiotu.

§ 7. Ochrona danych

7.1 Administrator respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych Użytkowników oraz możliwie jak najmniej ingeruje w sferę ich prywatności.

7.2 Na podstawie uzyskanej od Użytkownika zgody Administrator ma prawo do przetwarzania otrzymanych od niego danych osobowych do celów marketingowych i promocyjnych. Dane te mogą być przetwarzane dla celów marketingowych jedynie przez Administratora oraz podmioty przez niego upoważnione zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

7.3 Użytkownik ma prawo wglądu w swoje dane oraz prawo ich poprawiania. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne.

7.4 Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wejście w posiadanie danych osobowych Użytkownika - w inny sposób niż w następstwie bezpośredniego przekazania tych danych przez Administratora - przez osoby trzecie, wynikające z korzystania przez Użytkownika z usług świadczonych drogą elektroniczną.

7.5 Użytkownik ma prawo żądać zaprzestania przetwarzania i/lub usunięcia danych, o których mowa powyżej - w takim przypadku usunięcie danych niezbędnych do realizacji usługi będzie równoznaczne z oświadczeniem o rozwiązaniu umowy.

§8 Postanowienia końcowe

8.1 W przypadku naruszeń postanowień regulaminu przez Użytkownika, Administrator, może natychmiast i bez powiadamiania Użytkownika, usunąć powstałe naruszenia a w ostateczności usunąć Profil, Wpis lub inną publikację Użytkownika.

8.2 Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności w szczególności cywilnej, karnej i administracyjnej, za korzystanie przez Użytkownika z Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

8.3 Wielkość opłat oraz sposób ich wnoszenia za usługi świadczone odpłatnie określa cennik zamieszczony na podstronie Expovortal.com.

8.4 Wyjaśnienia związane z ewentualnymi pytaniami lub wątpliwościami można uzyskać pod adresem: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


Dodaj komentarz


Kod antysapmowy
Odśwież

FacebookTwitterGoogle Bookmarks
Tygi.pl - informacje, ciekawostki, porady